Bakgrunn for «Fra offer til kriger»

Bakgrunnen for prosjektet er at mange som blir syke sitter med en følelse av å vær annerledes enn andre, og setter seg på siden av samfunnet. De blir hindret i å ha en reell deltakelse i samfunnet blant annet fordi mange ser seg som «svake» og/eller går inn i en offerrolle.

I 2010, da jeg var fylkesleder i en brukerorganisasjon startet jeg opp stigmasamlinger 2 helger i året med refleksjon over forskjellige tema innen stigmatisering. Hver samling har startet med å snakke om egenstigmatisering. Målet var at vi som organisasjon skulle bli mer bevisste på forskjellige typer stigma. Det viste seg «en skjult bonuseffekt». Alle deltakerne beskrev en personlig vekst med bakgrunn av å bli bevisste hvordan de ubevisst hadde stigmatisert seg selv. Det er disse erfaringene som nå er bygget videre og spisset til å bli Fra offer til kriger. 

Jeg valgte å dra dette ut av selve organisasjonsarbeidet for å nå de som  ønsker å komme ut av en offerrolle. Jeg laget derfor en prosjektbeskrivelse, og søkte Extrastiftelsen om midler til et kurs med samme elementer som egenstigmatisering og plusse på med å også inkludere fagkunnskap. Jeg har sterk tro på at det å jobbe sammen fag og erfaring gir en helt annen bredde som kan føre til å ta tilbake styringen i eget liv.

Første kurs ble gjennomført i 2014. Jeg leide inn en som er utdannet sykepleier til å ivareta fagkunnskapen i det første kurset som nå er avsluttet. Det å se den personlige utviklingen de 5 deltakerne har vist  i Fra offer til kriger har overbevist meg om at å blande fag- og erfaringskompetanse er veien å gå for å gi mennesker en mulighet til en reell deltakelse i livet. Jeg kommer derfor til å fortsette å leie inn fagkompetanse og kjøre disse kursene. Det er et viktig grunnlag i kurset at jeg har tatt bort det jeg selv ikke likte i de kurs jeg har blitt tilbudt å delta i, i de tilbudene jeg selv ble tilbudt det offentlige hjelpeapparatet.