Hvordan blir din bedrift Drømmefanger?

 Logo for drømmmefangerfondet.

Logo for drømmmefangerfondet.

Drømmefanger jpg.jpg

Fra offer til kriger er et sosialt entreprenørskap. Vi tilbyr ulike former for veiledning, kurs og foredrag.

DRØMMEFANGERFONDET

Vi ønsker at alle skal ha muligheten til å delta på våre kurs. Gjennom Drømmefanger-fondet kan mennesker søke om få dekket deler eller hele kursavgiften. Søknader blir behandlet av et eget Drømmefangerstyre der Marit Songe Parmann er styreleder. Givere til Drømmefanger-fondet blir titulert Drømmefangere, og kan være både privatpersoner og bedrifter. Innbetaling skjer som følger: 

Vipps til Drømmefanger #162038 eller til kontonummer 3633.54.42711

 

   HVA FÅR DIN BEDRIFT IGJEN FOR Å BLI  DRØMMEFANGER?

  • Hjelpe mennesker til å delta på våre kurs og jobbe mot sine egne drømmer og mål
  • En fysisk Drømmefanger som symbol på at dere bidrar til samfunnsnyttig formål
  • Logo på nettsiden vår www.offertilkriger.no og våre sosiale medier der vi vil lage en oversikt over alle våre Drømmefangere
  • Den gode følelsen av å bidra til mennesker som har en litt mer utfordrende hverdag

  Alle givere vil få tilgang til en rapport som viser hvordan drømmefangerfondet har disponert midlene.

  Ta kontakt på post@offertilkriger.no eller med Linda Øye på mobil 48 25 44 95 dersom du ønsker mer info.

  KURS: 

  • «Skipper i eget liv», Varighet: 6 mnd, 8 samlinger og individuell veiledning. Kurs for mennesker som har havnet på utsiden av sitt eget liv og hjelpe dem til en reell deltakelse i samfunnet. Pris pr deltaker: kr 30.000,-                              
  • «Kollisjonskurs» Varighet: 3 mnd m/samlinger og individuell veiledning. Kurset er beregnet på mennesker som har «møtt veggen», er sykemeldte, arbeidsledige eller har andre psykiske problemer. Her jobber vi for å få mennesker tilbake til arbeidslivet. Pris pr deltaker kr 20.000,-
  26695235_10154910331932331_137528981_o.jpg

  Våre drømmefangerbedrifter 2018:

  NETLAND-logo-normal-farger.jpg
  Kallesten logo jpg.JPG
  LOGO orstad rør.jpg