Hvordan blir din bedrift Drømmefanger?

26695235_10154910331932331_137528981_o.jpg
Drømmefanger jpg.jpg

Fra offer til kriger er et sosialt entreprenørskap. Vi tilbyr ulike former for veiledning, kurs og foredrag.

DRØMMEFANGERFONDET

Vi ønsker at alle skal ha muligheten til å delta på våre kurs. Gjennom Drømmefanger-fondet kan mennesker søke om få dekket deler eller hele kursavgiften. Søknader blir behandlet av et eget Drømmefangerstyre der Marit Songe Parmann er styreleder. Givere til Drømmefanger-fondet blir titulert Drømmefangere, og kan være både privatpersoner og bedrifter. Innbetaling skjer som følger: 

Vipps til Drømmefanger #162038 eller til kontonummer 3633.54.42711

 

   HVA FÅR DIN BEDRIFT IGJEN FOR Å BLI  DRØMMEFANGER?

  • Hjelpe mennesker til å delta på våre kurs og jobbe mot sine egne drømmer og mål
  • En fysisk Drømmefanger som symbol på at dere bidrar til samfunnsnyttig formål
  • Logo på nettsiden vår www.offertilkriger.no og våre sosiale medier der vi vil lage en oversikt over alle våre Drømmefangere
  • Den gode følelsen av å bidra til mennesker som har en litt mer utfordrende hverdag

  Alle givere vil få tilgang til en rapport som viser hvordan drømmefangerfondet har disponert midlene.

  Ta kontakt på post@offertilkriger.no eller med Linda Øye på mobil 48 25 44 95 dersom du ønsker mer info.

  KURS: 

  • «Skipper i eget liv», Varighet: 6 mnd, 8 samlinger og individuell veiledning. Kurs for mennesker som har havnet på utsiden av sitt eget liv og hjelpe dem til en reell deltakelse i samfunnet. Pris pr deltaker: kr 30.000,-                              
  • «Kollisjonskurs» Varighet: 3 mnd m/samlinger og individuell veiledning. Kurset er beregnet på mennesker som har «møtt veggen», er sykemeldte, arbeidsledige eller har andre psykiske problemer. Her jobber vi for å få mennesker tilbake til arbeidslivet. Pris pr deltaker kr 20.000,-

  Våre drømmefangerbedrifter 2018:

  NETLAND-logo-normal-farger.jpg
  Kallesten logo jpg.JPG
  LOGO orstad rør.jpg