(Fag)dag uten fag -om å bruke faglighet uten fasit

(Fag)dag uten fag.jpg

Recovery/Bedringsprosesser

Linda Øye tilbyr (Fag)dag uten fag. Denne dagen tilpasses til deres bedrift. Den tar for seg Recovery fra et brukerperspektiv. Delt inn i ulike tema loser hun dere gjennom hele fagdagen. Tema som mestring, holdninger og brukermedvirkning er noen av temaene hun loser dere gjennom.

(Fag)dag uten fag har raskt blitt populært hos kommuner. Linda har vært hos Hå, Suldal, Nes og Sola kommune denne høsten. Oppbygging og hel eller halv dag har vært tilpasset etter behov. Noen har benyttet seg av innlegg og andre har hatt en blanding av innlegg og gruppe. Flere har brukt dette i forbindelse med implementering av recovery som faglig plattform. Hå kommune valgt også å bruke Linda videre i sin implementering ved å leie henne inn som veileder.

Evalueringene har vært utrolig gode. Blant annet:

  • God refleksjon. Det fikk oss til å tenke og dette kan vi gjøre.
  • Mange gode tankevekkere om «gamle» spor.
  • Veldig kjekk foreleser. Ingenting med denne dagen var kjedelig.
  •  Innhold. Gruppene. Bli bevisst på egen faglighet.
  • Foreleser var god på å formidle budskap. Relevant innhold.
  • Hele opplegget. Lærerikt. Nye tanker.
  • Lett informasjon å forstå, presentert med mye galgenhumor.