Å våge, tro og drømme!

 

Vi jobber med drømmene og målene til den enkelte deltaker. Det er dette som setter kursen for hvor mennesker vil med livene.

Det første steget i kurset er å formulere en drøm. Alt som skjer etter dette vil være tilpasset hver enkelt.

Vi har ingen ferdig definert prosess som alle må trykkes gjennom, men bruker vår unike kombinasjon av erfaringskompetanse og fagkunnskap til å gi akkurat den støtten deltakerne trenger der de befinner seg akkruat nå.

Vi forholder oss ikke til diagnoser, men til hele mennesket.

 


Utvalgte fra bloggen

Planlagte kurs og foredrag

Kurs i Oslo

Kursholdere på dette kurset er:

Linda Øye: Kursholderen med  erfaringskompetansen i kurset. Hun har lagt bak seg mange år i hjelpeapparatet, og har selv vært igjennom en bedringsprosess fra å være veldig syk og ufør, til nå å være fullt tilbake i arbeid.

Pernille Næss: Kursholderen med fagkunnskapen i kurset. Hun er utdannet lege og er veldig opptatt av etikk og bedringsprosesser.