Back to All Events

Fra offer til kriger – Oslo februar


  • IKS 25 Dronningens gate Oslo, Oslo, 0154 Norway (map)

Oppstart av kurs i Oslo.

Fra offer til kriger er sosialt entreprenørskap, og er ikke inn under noe helseforetak. Dette gir oss en annen rolle enn det offentlige hjelpeapparatet. vi jobber mer "sømløst". Det er  drømmene og målene til den enkelte deltaker som definerer hva vi skal bidra med for å legge til rette for at disse skal nås.

Noen av de tidligere deltakerne i Fra offer til kriger har i tillegg fått hjelp fra det offentlige hjelpeapparatet i tillegg, så det er ingen motsetning. Deltakere til dette kurset er allerede på plass.

Kursholdere på dette kurset er:

Linda Øye: Kursholderen med  erfaringskompetansen i kurset. Hun har lagt bak seg mange år i hjelpeapparatet, og har selv vært igjennom en bedringsprosess fra å være veldig syk og ufør, til nå å være fullt tilbake i arbeid.

Pernille Næss: Kursholderen med fagkunnskapen i kurset. Hun er utdannet lege og er veldig opptatt av etikk og bedringsprosesser.

Begge er oppriktig interessert i å jobbe med mennesker og har idealisme som viktig utgangspunkt. Vi er begge veldig opptatt av å se "Hele mennesket", ikke blendes av diagnoser og symptomer.

Later Event: March 10
Innlegg i Rusfaglig forum