Filtering by: kurs
Kursstart Bryne
Mar
24
to Sep 30

Kursstart Bryne

2 ledige kursplasser. Søknadsfrist 22.mars 2019.

Mange situasjoner i livet kan gjøre at man bevisst eller ubevisst havner i en offerrrolle. Målet med kurset Fra offer til kriger er at deltagerne skal komme seg ut av offerrollen gjennom å sette seg egendefinerte mål, og ved å lære seg å innse styrken i det livet du har levd.. Mål kan være alt fra å komme seg ut i arbeid, starte på skole eller å synge i kor. Kursledernes oppgave skal være å motivere deltagerne ved å styrke den enkelte og få dem til å finne frem krigeren i seg selv

View Event →

Jakten på den forsvunne diamant i Klepp komune
Jun
19
1:00 PM13:00

Jakten på den forsvunne diamant i Klepp komune

I Fra offer til kriger jobber vi med fokus på mennesket. Hva du har gjort tidligere/hvilken diagnose du evt har bryr vi oss ikke om: Her er du. Hva drømmer du om? Vi har lært oss at mange mennesker kommer seg tilbake til skole/jobb via våre kurs og vi finner utrolig mange "Diamanter" i menneskene vi møter. mennesker som selv innser at de er diamanter og at det finnes muligheter. Vi er derfor utrolig stolte av å ha fått et samarbeid med Nav om å kunne ha "Jakten på den forsvunne diamant". Denne første samlingen er for innbyggere i Klepp kommune som er på uføretrygd eller AAP hos Nav. Jakten på den forsvunne diamant skal inspirere og vise at det ligger muligheter i å kombinere uføretrygd og arbeid.

View Event →
Kursstart Skipper i eget liv
Apr
4
to Sep 4

Kursstart Skipper i eget liv

Målet med kurset "Skipper i eget liv" hos «Fra offer til kriger» er at deltagerne skal komme seg ut av offerrollen gjennom å sette seg egendefinerte mål. Dette kan være alt fra å komme seg ut i arbeid, starte på skole eller å synge i kor. Kursledernes oppgave skal være å motivere deltagerne ved å styrke den enkelte og få dem til å finne frem krigeren i seg selv

View Event →
Nytt kurs i Stavanger. OBS! Kort søknadsfrist!!
Dec
1
to May 31

Nytt kurs i Stavanger. OBS! Kort søknadsfrist!!

Nytt kurs i Stavanger. KORT SØKNADSFRIST!! Det som skiller Fra offer til kriger er at vi ikke opererer med noen form for fasit på hvordan ting skal oppnås. Vi skal tilpasse oss deltakerne. Det er ikke deltakerne som skal tilpasse seg kurset. Det er deltakerne som skal "gjøre jobben", vår oppgave er å legge tilrette for den enkelte.

View Event →
Fra offer til kriger – Oslo februar
Feb
23
to Sep 23

Fra offer til kriger – Oslo februar

Kursholdere på dette kurset er:

Linda Øye: Kursholderen med  erfaringskompetansen i kurset. Hun har lagt bak seg mange år i hjelpeapparatet, og har selv vært igjennom en bedringsprosess fra å være veldig syk og ufør, til nå å være fullt tilbake i arbeid.

Pernille Næss: Kursholderen med fagkunnskapen i kurset. Hun er utdannet lege og er veldig opptatt av etikk og bedringsprosesser.

View Event →