Back to All Events

(Fag)Dag uten fag. -Om å bruke Faglighet uten Fasit

  • Hå kommune Psykisk helse og rusvern Klokkartunet Varhaug, Rogaland, 4360 Norway (map)
Hå kommune.jpg

Jeg har jobbet lenge med brukermedvirkning og fått være en del av utviklingen hvor fagfeltet virkelig er i endring angående anerkjennelse av erfaringskompetanse. Det at jeg nå med erfaring som kompetanse driver mitt eget sosiale entreprenørskap vitner i seg selv om denne positive endringen. 

Hå kommune tar denne anerkjennelsen enda et gledelig hakk fremover med å invitere meg inn til å avholde en hel (Fag)dag uten fag. En hel dag skal jeg, sammen med Hå kommune være den som skal motivere til endring. 

Temaene gjennom denne dagen vil være:

  • Recovery. –"Enda et moteord eller en ny rolle i brukernes liv?"
  • Brukermedvirkning, om å eie eget liv
  • Mestring, om å være «skipper i eget liv, og Hjelperens plass i et recoveryperspektiv
  • Det motsatte av dårlige holdninger er blinde felt
  • Få læring fra dagen inn i egen praksis

Denne dagen er kun for ansatte i Hå kommuneEarlier Event: March 26
Presentasjon av Fra offer til kriger