Back to All Events

Fra offer til kriger kurs, Stavanger


  • Fra offer til kriger 25 Øvre Holmegate Stavanger, Rogaland, 4006 Norway (map)

Målet med kurset «Fra offer til kriger» er at deltagerne skal komme seg ut av offerrollen gjennom å sette seg egendefinerte mål. Dette kan være alt fra å komme seg ut i arbeid, starte på skole eller å synge i kor. Kursledernes oppgave skal være å motivere deltagerne ved å styrke den enkelte og få dem til å finne frem krigeren i seg selv

Kurset er bygget opp med en blanding av samlinger og individuell oppfølging. Dette fordi at drømmene til deltakerne ofte er veldig ulike, men noen hindringer er de samme. Drømmene skal defineres ved søknad. Det kan være alt fra å synge i et kor, komme i gang med skole eller jobb. Eller helt andre ting. Det er den enkelte deltaker som eier sin drøm.

Vi fokuserer på hva som stopper den enkelte for at drømmer og mål allerede ikke er nådd. Vi kartlegger og gir verktøy til at deltakerne skal nå dit de ønsker, og hjelper til at deltakerne blir bevisste og lager sine egne sikkerhetsnett.

Det som skiller Fra offer til kriger er at vi ikke opererer med noen form for fasit på hvordan ting skal oppnås. Vi skal tilpasse oss deltakerne. Det er ikke deltakerne som skal tilpasse seg kurset. Det er deltakerne som skal "gjøre jobben", vår oppgave er å legge tilrette for den enkelte.

Kurset strekker seg over 6 måneder. Dette er fordi at våre deltakere ofte er redde for å sette seg mål. Mange har erfaringer som tilsier at drømmer blir knust, og har forsøkt å nå mål flere ganger før uten å ha kommet dit de ønsker. Derfor følger vi i 6 måneder. Nettopp fordi vi vet at ting tar tid. Mange må ha hjelp til å tørre å sette seg mål, motiveres til å ta de små skrittene, for så å sette kursen mot sine egne mål. Erfaringer tilsier også at noen deltakere endrer mål underveis i kurset. Det ser ikke vi på som "feil", derfor er det heller ikke vårt mål å ha noen fasit. Det finnes rett og slett ikke fasit på mennesker.

Vi tilbyr i dette halve året 8 samlinger med alle deltakerne i gruppe og individuell oppfølging i mellom samlingene. Vår største oppgave, som kursholdere er å bli overflødige i deltakernes liv. Det er ikke på noe vis det samme som utilgjengelige. Men det er du som deltaker som skal gjøre jobben. Vi er mer en heiagjeng og tilretteleggere.

Kursholdere på dette kurset er:

Linda Øye er den som er kursholderen med erfaringskompetanse. Hun har reist seg fra mange år innlagt på psyk og å være ufør, til nå å være gründer, foredragsholder og kursholder. Det er hun som er utvikler av Fra offer til kriger og har i tillegg opparbeidet mye kompetanse i organisasjonslivet der hun nå er politisk nestleder i Mental Helse.

Janet Johansen er den som bidrar inn med fagkompetanse. Hun er utdannet vernepleier og er veldig opptatt av holdninger, relasjoner og antistigma-arbeid.

Begge er veldig opptatt av bedringsprosesser og vet at det er potensiale hos hvert enkelt menneske med psykiske helseproblemer til å oppleve bedring.

For å søke om å bli deltaker sender du en mail med svar på disse 3 spørsmålene:

Hvem er du?

Hvorfor ønsker du å delta?

Hva er din drøm/ditt mål?

Vi vil deretter innkalle til intervju.

Søknadsfrist: 5.juni 2015

Søknad sendes til: Stavanger@offertilkriger.no 

Kontoret til Fra offer til kriger ligger i andre etasje i det lilla bygget. Inngang rundt hjørnet.

Kontoret til Fra offer til kriger ligger i andre etasje i det lilla bygget. Inngang rundt hjørnet.