Back to All Events

Kursstart Bryne


  • Fra offer til kriger 3 Torget Bryne, Rogaland, 4340 Norway (map)
Ryggsekk.jpg

Mange situasjoner i livet kan gjøre at man bevisst eller ubevisst havner i en offerrrolle. Målet med kurset Fra offer til kriger er at deltagerne skal komme seg ut av offerrollen gjennom å sette seg egendefinerte mål, og ved å lære seg å innse styrken i det livet du har levd.. Mål kan være alt fra å komme seg ut i arbeid, starte på skole eller å synge i kor. Kursledernes oppgave skal være å motivere deltagerne ved å styrke den enkelte og få dem til å finne frem krigeren i seg selv

Kurset er bygget opp med en blanding av samlinger og individuell oppfølging. Dette fordi at drømmene til deltakerne ofte er veldig ulike, men noen hindringer er de samme. Drømmene skal defineres ved søknad. Det kan være alt fra å synge i et kor, komme i gang med skole eller jobb. Eller helt andre ting. Det er den enkelte deltaker som eier sin drøm.

Vi fokuserer på hva som stopper den enkelte for at drømmer og mål allerede ikke er nådd. Vi kartlegger og gir verktøy til at deltakerne skal nå dit de ønsker, og hjelper til at deltakerne blir bevisste og lager sine egne sikkerhetsnett.

Det som skiller Fra offer til kriger fra mange kurs er at vi ikke har fokus på noen form for fasit på hvordan ting skal oppnås. Vi skal tilpasse oss deltakerne. Det er ikke deltakerne som skal tilpasse seg kurset. Det er deltakerne som skal "gjøre jobben", vår oppgave er å legge tilrette for den enkelte.

Kurset strekker seg over 6 måneder. Dette er fordi at våre deltakere ofte er redde for å sette seg mål. Mange har erfaringer som tilsier at drømmer blir knust, og har forsøkt å nå mål flere ganger før uten å ha kommet dit de ønsker. Derfor følger vi i 6 måneder. Nettopp fordi vi vet at ting tar tid. Mange må ha hjelp til å tørre å sette seg mål, motiveres til å ta de små skrittene, for så å sette kursen mot sine egne mål. Erfaringer tilsier også at noen deltakere endrer mål underveis i kurset. Det ser ikke vi på som "feil", derfor er det heller ikke vårt mål å ha noen fasit. Det finnes rett og slett ikke fasit på mennesker.

Vi tilbyr i dette halve året 8 samlinger med alle deltakerne i gruppe og individuell oppfølging i mellom samlingene. Vår største oppgave, som kursholdere er å bli overflødige i deltakernes liv. Det er ikke på noe vis det samme som utilgjengelige. Men det er du som deltaker som skal gjøre jobben. Vi er mer en heiagjeng og tilretteleggere.

Vi har 2 ledige kursplasser på dette kurset.

Søknadsfrist: 22.mars 2019

Påmelding skjer ved å sende en mail til kurs@offertilkriger.no der du svarer på disse 3 spørsmålene:

Hvem er du?

Hvorfor vil du delta på kurset? 

Hva drømmer du om?

Kurspris: Vi har ulike muligheter til hjelp til finansiering dersom du selv ikke har økonomi. Ta kontakt med oss for mer info. En mulighet er å søke Drømmefangerfondet som vi har opprettet om å få dekket deler av kursavgift utfra egen økonomisk situasjon. Skriv i søknaden om dette er relevant for deg.

OBS: LEGG MERKE TIL NY ADRESSE!

Kursholdere på dette kurset er Linda Øye, erfaringskompetanse og Mona Gundelach Mikkelsen, fagkompetanse.

Linda Øye, er gründer og utvikler av Fra offer til kriger og bidrar inn som kursholder med erfaringskompetanse. Hun har reist seg fra å være mange år i psykiatrien og har reist seg fra å være i en offerrolle til å innse at hun er en kriger.

Linda Øye, er gründer og utvikler av Fra offer til kriger og bidrar inn som kursholder med erfaringskompetanse. Hun har reist seg fra å være mange år i psykiatrien og har reist seg fra å være i en offerrolle til å innse at hun er en kriger.

Mona Gundelach Mikkelsen er Masterstudent i rus og psykisk helsearbeid ved UiS. Hun skriver masteroppgave om håpets betydning i en bedringsprosess. Hun har fulgt Fra offer til kriger kurs som observatør, snakket med tidligere krigere hos oss ifm sin Masteroppgave og nå er hun fagkompetansen inn i dette kurset.

Mona Gundelach Mikkelsen er Masterstudent i rus og psykisk helsearbeid ved UiS. Hun skriver masteroppgave om håpets betydning i en bedringsprosess. Hun har fulgt Fra offer til kriger kurs som observatør, snakket med tidligere krigere hos oss ifm sin Masteroppgave og nå er hun fagkompetansen inn i dette kurset.

Earlier Event: October 4
Åpen dag på lukket avdeling
Later Event: October 17
Kursstart Bryne i oktober