Back to All Events

Kursstart Skipper i eget liv


  • Fra offer til kriger 25 Øvre Holmegate Stavanger, Rogaland, 4006 Norway (map)

Målet med kurset "Skipper i eget liv" hos «Fra offer til kriger» er at deltagerne skal komme seg ut av offerrollen gjennom å sette seg egendefinerte mål. Dette kan være alt fra å komme seg ut i arbeid, starte på skole eller å synge i kor. Kursledernes oppgave skal være å motivere deltagerne ved å styrke den enkelte og få dem til å finne frem krigeren i seg selv

Kurset er bygget opp med en blanding av samlinger og individuell oppfølging. Dette fordi at drømmene til deltakerne ofte er veldig ulike, men noen hindringer er de samme. Drømmene skal defineres ved søknad. Det kan være alt fra å synge i et kor, komme i gang med skole eller jobb. Eller helt andre ting. Det er den enkelte deltaker som eier sin drøm.

Vi fokuserer på hva som stopper den enkelte for at drømmer og mål allerede ikke er nådd. Vi kartlegger og gir verktøy til at deltakerne skal nå dit de ønsker, og hjelper til at deltakerne blir bevisste og lager sine egne sikkerhetsnett.

Det som skiller Fra offer til kriger er at vi ikke opererer med noen form for fasit på hvordan ting skal oppnås. Vi skal tilpasse oss deltakerne. Det er ikke deltakerne som skal tilpasse seg kurset. Det er deltakerne som skal "gjøre jobben", vår oppgave er å legge tilrette for den enkelte.

Kurset strekker seg over 6 måneder. Dette er fordi at våre deltakere ofte er redde for å sette seg mål. Mange har erfaringer som tilsier at drømmer blir knust, og har forsøkt å nå mål flere ganger før uten å ha kommet dit de ønsker. Derfor følger vi i 6 måneder. Nettopp fordi vi vet at ting tar tid. Mange må ha hjelp til å tørre å sette seg mål, motiveres til å ta de små skrittene, for så å sette kursen mot sine egne mål. Erfaringer tilsier også at noen deltakere endrer mål underveis i kurset. Det ser ikke vi på som "feil", derfor er det heller ikke vårt mål å ha noen fasit. Det finnes rett og slett ikke fasit på mennesker.

Vi tilbyr i dette halve året 8 samlinger med alle deltakerne i gruppe og individuell oppfølging i mellom samlingene. Vår største oppgave, som kursholdere er å bli overflødige i deltakernes liv. Det er ikke på noe vis det samme som utilgjengelige. Men det er du som deltaker som skal gjøre jobben. Vi er mer en heiagjeng og tilretteleggere.

 

Påmelding skjer ved å sende en mail til kurs@offertilkriger.no der du svarer på disse 3 spørsmålene:

Hvem er du?

Hvorfor vil du delta på kurset? 

Hva drømmer du om?

Kurspris: 30.000,-

Det er mulig å søke Drømmefangerfondet som vi har opprettet om å få dekket deler av/hele kursavgift utfra egen økonomisk situasjon. Les om Drømmefangerfondet nederst i artikkelen.

Vi utvider med flere kursholdere, og kursholdere på dette kurset er:

22339426_10210629595604925_5203390048844835876_o.jpg

Tone Langvik er tidligere deltaker på Skipper i eget liv hos Fra offer til kriger. Hun er nå kursholder og representerer erfaringskompetansen i kurset.

Mailadresse: tone@offertilkriger.no

395292_168202426616822_1328640292_n.jpg

Brit Erdagon er utdannet Hjelpepleier med videreutdanning rus/psykiatri. Hun bidrar inn som kursholder med fagkompetansen i dette kurset.

Mail: brit@offertilkriger.no

Drømmefanger jpg.jpg

Vi opprettet fondet "Drømmefanger" for å kunne tilby alle en kursplass. 
Alle som Vippser penger blir våre «Drømmefangere». I tillegg kan bedrifter bli Drømmefangere. 

Pengene går inn på en egen konto. Dette fondet kan potensielle deltakere som ikke tilhører våre kunder søke om å få dekke deler, eller hele deltakeravgiften. Ordningen skal bidra til at ingen skal være hindret i å delta på kurs pga manglende økonomi. Vi vet at kr 30.000 for et halvt års kurs ikke er dyrt som et 6 måneders kurs, samtidig vet vi at Kr 30.000 er mye penger for en privatperson i mange tilfeller. Linda Øye, grûnder og utvikler av Fra offer til kriger, har selv jobbet seg opp fra å ha vært varig ufør har også lovet seg selv å ikke glemme hvor hun kommer fra.

For å søke om å få dekket via Drømmefangerfondet sender du en mail til post@offertilkriger.no. Der svarer du på disse spørsmålene:

  • Hvem er du?
  • Hvorfor vil du delta på kurs?
  • Hva drømmer du om?
  • Har du forsøkt å få dekket kursavgiften andre steder? Evt hvor?
  • Hvor mye kan du bidra med selv økonomisk?
  • Årsinntekt?

Søknadene vil bli behandlet av styret i Fra offer til kriger som består av Styreleder: Else Tungland. Styremedlemmer: Marit Songe Parmann, Tor Jan Bredenbekk, Dave Roberts og Linda Øye.

Behov og motivasjon vil bli vektlagt. Søknadsfrist til Drømmefangerfondet er 19.mars 2018.

Våre Drømmefangere:

Bedrifter:

Ønsker din bedrift å bli Drømmefanger send en mail til post@offertilkriger.no for å høre hva din bedrift får tilbake.

NETLAND-logo-normal-farger.jpg
LOGO orstad rør.jpg
Kallesten logo jpg.JPG

Privatpersoner:

Annette K Johansen ❤️Marianne Boganes Berntzaa❤️Hanne Line Wærness ❤️Trine Verstad ❤️Inger Mari Ann Henriksen ❤️Anne Brit Sæther Hellestø ❤️Heidi Ølberg ❤️Anita Tysse Tollefsen ❤️Rita Skjæveland ❤️Silje Gundersen ❤️Eva Gundersen Heng ❤️Anne Marie Lofthus ❤️Lilly-Ann Mari Gjertsen ❤️Lars Heskje ❤️Eli Karin Joa Refsnes ❤️Cathrine Malec ❤️Irene Eiken Reilstad ❤️Elisabeth Døskeland ❤️Christer Thomassen Askildsen ❤️Hilde Thomassen Askildsen ❤️Sigfrid Sletta ❤️Per Mauritz Bergquist ❤️Jarluf Lomeland ❤️Torill Sunnevåg ❤️Heidi Roos ❤️Elin Knudsen ❤️Eirin Sund ❤️Rainer Kaehler ❤️Per Gunnar Haarr ❤️June Siri Eltervåg ❤️Geir Edland ❤️Camilla Holmebakken Øvrebekk ❤️Karin Glosimot ❤️Anne Øksnevad ❤️Anniken Bjerkås Fredriksen ❤️ May Irene Bølsviken Ims ❤️Anne May Gimre ❤️Ingrid Roth ❤️ Marit Songe Parmann ❤️