Back to All Events

Vær detektiv i menneskers liv!

Ølbergstranda.jpg

Linda Øye fra Jæren har erfaring og kompetanse etter å ha tilbrakt mange år som pasient på et psykiatrisk sykehus. Kompetansen hun opparbeidet seg gjennom sine erfaringer har hun tatt med seg inn i sitt sosiale entreprenørskap og har etablert firmaet «Fra offer til kriger». I regi av dette driver hun kurs med fokus på recovery for brukere og ansatte i helsevesenet. Hun har 7 ansatte, både mennesker med erfaringskompetanse, og fagpersoner. Linda fikk i 2017 «Bragdprisen» av Rogaland fylkeskommune for sitt arbeid for psykisk helse. I år vant hun Slam, et uformelt mesterskap i fortelling ifm Garborgdagene 2018. Den 15.mars kommer hun og holder foredrag om å være detektiv i menneskers liv for Røde kors sine lokalavdelinger i Stavanger, Sola og Sandnes.

Sted og tidspunkt kan finnes på Røde Kors Stavanger sinee sider (ta idspunktet her med forbehold. Datoen og at det er kveldstid er riktig)

 

Slagord til «Fra offer til kriger» er: «Å våge, tro og drømme».

 

 

 Tema som berøres:

  • Selvtillit/selvbilde    
  • Skam/stolthet   
  • Angst og Skrekken for bedring 
  • Aksept    
  • Normal
Røde kors.jpg