Filtering by: Foredrag

Fra offer til kriger
Mar
20
6:30 PM18:30

Fra offer til kriger

Rotary har fått inn Linda Øye, som har bygget opp Fra offer til kriger utfra kompetansen hun har opparbeidet seg fra å komme seg. Hun har tilsammen 9 år på psykiatrisk avdeling, men har nå ikke vært innlagt siden 2010. Hun innså at det ikke var hennes psykiske lidelse som hindret henne i en reell deltakelse i samfunnet, men at hun ubevisst hadde havnet i en offerrolle. Linda vil fortelle om sin reise fra å se på seg selv som et offer til å heller se seg selv som en kriger.

View Event →
Fra sterkest blant "de svake" til svakest blant "de sterke"
Mar
15
9:00 AM09:00

Fra sterkest blant "de svake" til svakest blant "de sterke"

Linda Øye, grûnderen bak Fra offer til kriger skal holde foredrag på seminar i regi av FO og Kriminalomsorgen. Hun skal snakke om hvordan det som gir "status og respekt" i en setting kan være en skam i samfunnet. Selv om dette seminaret er for kriminalomsorgen og med fokus på straffedømte som skal tilbake til samfunnet, har Linda gjort seg erfaringer fra det samme fenomenet fra sin tid som mangeårig pasient i psykiatrien. Det som gjorde henne "sterk" på psykiatrisk avdelig var tabu og skamfullt i samfunnet.

View Event →