Kurskonseptet:

Målet med kurset «Fra offer til kriger» er at deltagerene skal komme seg ut av offerrollen gjennom å sette seg egendefinerte mål. Dette kan være alt fra å komme seg ut i arbeid, starte på skole eller synge i kor. Kurslederenes oppgave skal være å motivere deltagerne ved å styrke den enkelte og få dem til å finne frem krigeren i seg selv

Kurset er bygget opp med en blanding av samlinger og individuell oppfølging. Dette fordi at drømmene ofte spriker i mange retninger, men noen hindringer er de samme. Drømmene skal defineres ved søknad. Det kan være alt fra å synge i et kor, komme i gang med skole eller jobb. Eller helt andre ting. Det er den enkelte deltaker som eier sin drøm.

Vi fokuserer på hva som stopper den enkelte for at drømmer og mål allerede ikke er nådd. Vi kartlegger og gir verktøy til at deltakerne skal nå dit de ønsker, og hjelper til at deltakerne blir bevisste og lager sine egne sikkerhetsnett.

Det som skiller Fra offer til kriger er at vi ikke opererer med noen form for fasit på hvordan ting skal oppnås. Vi skal tilpasse oss deltakerne. Det er ikke deltakerne som skal tilpasse seg kurset. Det er deltakerne som skal "gjøre jobben", vår oppgave er å legge tilrette for den enkelte.

Kurset strekker seg over 6 måneder. Dette er fordi at våre deltakere ofte er redde for å sette seg mål. Mange har erfaringer som tilsier at drømmer blir knust, og har forsøkt å nå mål flere ganger før uten å ha kommet dit de ønsker. Derfor følger vi i 6 måneder. Nettopp fordi vi vet at ting tar tid. Mange må ha hjelp til å tørre å sette seg mål, motiveres til å ta de små skrittene, for så å sette kursen mot sine egne mål. Erfaringer tilsier også at noen deltakere endrer mål underveis i kurset. Det ser ikke vi på som "feil", derfor er det heller ikke vårt mål å ha noen fasit. Det finnes rett og slett ikke fasit på mennesker.

Vi tilbyr i dette halve året 8 samlinger med alle deltakerne i gruppe og individuell oppfølging i mellom samlingene. Vår største oppgave, som kursholdere er å bli overflødige i deltakernes liv. Det er ikke på noe vis det samme som utilgjengelige. Men det er du som deltaker som skal gjøre jobben. Vi er mer en heiagjeng og tilretteleggere.

Ei av kursdeltakerne i første kurs sa: 

«Linda er liksom min GPS. Jeg skriver inn hvor jeg skal, så legger hun inn en rute som passer for meg. Men jeg er nødt å gå dit selv» Dette sa ei av deltakerne i det første kurset da hun ble spurt om hva som var annerledes fra andre kurs.

Et viktig element for kurskonseptet er at lederne for kurset skulle ha ulik bakgrunn. En med fagkunnskap og en med erfaringskompetanse.  

Deltagerne i første kurs var samstemte om at fag og erfaring utfylte hverandre godt og skapte en god balanse i kurset.

«Det med erfaring mykner opp fagligheten, og det faglige hardner opp det der alt for hverdagslige».

Kursdeltagerne i første kurs melder store endringer i eget liv som følge av kurset. De opplevde å ha blitt mer bevisst sin egen situasjon, handlinger og tankemønstre. De har blitt inspirert og motivert til å tenke annerledes både gjennom samtaler i gruppa, og gjennom individuelle samtaler og oppfølging av lederne. En av deltagerne fortalte at da hun først kom i kontakt med «Fra offer til kriger», var hun i en prosess der hun bare tok i mot de destruktive tankene.


«… ble bare stående å ta i mot alle disse her tankene, og jeg klarte liksom ikke…bestemte meg liksom ikke for å ta et oppgjør med de. Jeg bare….jeg var rett og slett et offer for de tankene og de handlingene, og det brøyt meg jo ned. Det er jo det jeg på en måte har lært meg nå, å jobbe mer med å gjøre ting som gir meg noe.»
Flere av deltagerne har i løpet av eller i etterkant av kurset, oppnådd flere viktige målsettinger om endringer i livet. Dette kan være alt fra å starte skolegang, komme ut i arbeid, konfrontere egen sjef, eller snu destruktive handlingsmønstre.


”Jeg har oppnådd veldig mye gjennom dette året, mer enn jeg føler jeg har gjort alle andre år”.

Kurset har i stor grad oppnådd sine sentrale mål om å gjøre deltagere mer selvstendige og i stand til å gjennomføre endringer i livet. Endring av tankemønstre hos deltagerne er et sentralt funn.

Første kurs ble finansiert av Extrastiftelsen og avholdt i 2014.